Kleurenpunctuur

kleurenpunctuur_visualKleurenpunctuur is ontwikkeld door Peter Mandel, hij bracht oude en nieuwe inzichten van oosterse en westerse geneeswijzen samen. Hij combineerde de basiskennis van de Chinese geneeskunde - de leer van de levensenergie zoals die stroomt door de meridianen en acupunctuurpunten -met de helende werking van licht en kleur.

Evenals in de Chinese geneeskunde gaat het hem erom de harmonie tussen yin en yang (vrouwelijke en mannelijke energie, nacht en dag, koud en warm enz.) te herstellen. Met behulp van een lichtpen wordt gekleurd licht ingestraald op de (acupunctuur-)punten op de huid.

De huid neemt deze lichtimpulsen op en via cellen en meridianen worden deze impulsen aan de organen en fysiologische systemen doorgegeven.
Zo wordt het natuurlijke levensritme weer hersteld en worden er diepgaande processen op zowel lichamelijk als op geestelijk niveau in gang gezet.
Kleurenpunctuur is volstrekt pijnloos en hierdoor ook ideaal voor behandeling van kinderen.
Het uiteindelijke resultaat van de therapie is dat het totale energiesysteem van lichaam, ziel en geest weer met elkaar in harmonie gebracht zijn.

De behandeling met kleuren is al duizenden jaren oud en was reeds in China, in het oude Egypte, bij de Grieken, in het prehistorische Peru, in Mexico en India bekend.
Paracelsus (1493-1541) voerde de leer der kleuren in de volksgeneeskunde in.
Sir Isaac Newton (1643-1727) ontdekte de breking van het licht in spectrale kleuren en legde hiermee de basis van het kleurenonderzoek.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) schreef in 1810 een verhandeling over de kleurenleer: Zur Farbenlehre.

Tegenwoordig zijn de wetenschappers het erover eens dat kleuren zichtbaar licht zijn.
Wij reageren met onze ogen, met onze hersenen en met heel ons lichaam op kleuren.
De mens neemt kleuren voor 80% via de ogen op en de rest via de huid en voeding.
Intuïtief weten we vaak wel hoe bepaalde kleuren op ons inwerken en kiezen we onze kleding min of meer bewust op kleur uit.
Bij het gebruik van verschillende kleurenbrillen kan men ontdekken hoe de stemming onmiddellijk verandert zodra men een andere kleur bril opzet.
Oranje en rood werken bijvoorbeeld stimulerend, blauw en groen rustgevend.

Er zijn veel voorbeelden van al bekende behandelingen met licht en kleur.
In noordelijke landen worden mensen die een depressie hebben ten gevolge van het daar gedurende de wintermaanden optredende tekort aan licht behandeld met lichtbaden om de productie van melatonine in de epifyse te verhogen.
Pasgeboren kinderen die geelzucht hebben worden vaak een paar uur met ultraviolet licht bestraald, waardoor de schadelijke stoffen in het bloed worden afgebroken.

Licht bestaat uit fotonen, gewichtloze deeltjes die zich met een snelheid van ca. 300.000 km per seconde voortbewegen en elke kleur heeft een eigen frequentie.
Peter Mandel stelt dat als punten op de huid met een bepaalde kleur, dus een bepaalde frequentie, worden behandeld, die informatie doorgeven aan de endocriene coördinatieorganen in de hersenen. Die sturen dan op hun buurt weer informatie naar de delen van het lichaam die niet in harmonie zijn en helpen zo de storing op te heffen.
De biofysicus Prof. Dr. F.-A. Popp bewees dat elke levende cel een minuscule hoeveelheid licht uitstraalt, hij noemde deze lichtdeeltjes biofotonen.
Deze lichtsignalen van de 50 miljard cellen die ons lichaam telt vormen samen een complex intercellulair communicatiesysteem, dat alle biologische processen in het lichaam regelt.
Dit maakt kleurenpunctuur tot een therapievorm waarbij het lichaam weer leert met zichzelf te communiceren.
Kleurenpunctuur is geen symptomatische therapie, het probeert niet de hoofdpijn of de huiduitslag weg te krijgen, maar zorgt ervoor dat de blokkades in de informatiestroom binnen het lichaam worden opgeruimd, waardoor de oorzaak van de pijn wordt opgeheven.

Kleurenpuntuur voor kinderen

Kleurenpunctuur is heel geschikt voor kinderen omdat de therapie geheel pijnlose verloopt. Bijvoorbeeld heb ik  hele goede resultaten behaald bij het behandelen van ADHD. De resultaten liggen vooral in het vergroten van het concentratievermogen, toename van coordinatie, beter slapen, en zijn zeer persoonlijk. Ook zijn er goede resultaten bij allergien en eczeem, bij ooronsteking, amandelontsteking en verkoudheid. Kleurenpunctuur kan verder ingezet worden voor alle indicaties zoals onder behandelindicaties uitgelicht.

Energetisch Lichtwerk

Door een behandeling in energetisch lichtwerk verbinden we onszelf weer met onze kern van licht, liefde en kracht. Je verbindt je met je hogere zelf en leert bewust en liefdevol vanuit dit bewustzijn te denken voelen, handelen en te leven. Je kunt op verschillende manieren kennismaken met deze manier van werken: door een licht – meditatie, en behandeling met kosmische lichtenergie, of een herverbinding met je totale zelf.

Behandelingsdicaties

Mogelijke behandelindicaties zijn o.a.:

 • Pijn(klachten) van spieren, pezen (RSI), zenuwen en gewrichten, hoofdpijn en migraine.
 • Vermoeidheidsklachten, stress, slaapstoornissen
 • Oor-, oog-,  neus-,  mond- en keelklachten
 • Klachten aan luchtwegen, hart- en bloedvaten
 • Borst-, buik-, maag, en darmklachten
 • (Pre)menstruele klachten, overgangsklachten, infertiliteitsklachten, zwangerschapsklachten en klachten aan urinewegen
 • Huidklachten, allergieën en immuniteitsklachten
 • Verslavingen: alcohol- , rook-,  en eetverslavingen
 • Kinderziekten: bedplassen, buikpijn, oorpijn, darmklachten en klachten aan de luchtwegen
 • Emotionele verstoringen
 • ADHD

Behandelingen in natuurgeneeswijze op individuele aanvraag!

Prijsindicatie flexibel uurtarief 80 - 150 Euro.

gedeeltelijk vergoeding via de zorgverzekeraar via alternatieve geneeswijze,aangesloten bij de VBAG en SRBAG