Complementaire zorg en trajecten

Heartmath Trajecten

Ademwerk Trajecten

   RBCZKleurenpunctuur

  kleurenpunctuur_visualKleurenpunctuur is ontwikkeld door Peter Mandel, hij bracht oude en nieuwe inzichten van oosterse en westerse geneeswijzen samen. Hij combineerde de basiskennis van de Chinese geneeskunde - de leer van de levensenergie zoals die stroomt door de meridianen en acupunctuurpunten -met de helende werking van licht en kleur.

  Evenals in de Chinese geneeskunde gaat het hem erom de harmonie tussen yin en yang (vrouwelijke en mannelijke energie, nacht en dag, koud en warm enz.) te herstellen. Met behulp van een lichtpen wordt gekleurd licht ingestraald op de (acupunctuur-)punten op de huid.

  De huid neemt deze lichtimpulsen op en via cellen en meridianen worden deze impulsen aan de organen en fysiologische systemen doorgegeven.
  Zo wordt het natuurlijke levensritme weer hersteld en worden er diepgaande processen op zowel lichamelijk als op geestelijk niveau in gang gezet.
  Kleurenpunctuur is volstrekt pijnloos en hierdoor ook ideaal voor behandeling van kinderen.
  Het uiteindelijke resultaat van de therapie is dat het totale energiesysteem van lichaam, ziel en geest weer met elkaar in harmonie gebracht zijn.

  De behandeling met kleuren is al duizenden jaren oud en was reeds in China, in het oude Egypte, bij de Grieken, in het prehistorische Peru, in Mexico en India bekend.
  Paracelsus (1493-1541) voerde de leer der kleuren in de volksgeneeskunde in.
  Sir Isaac Newton (1643-1727) ontdekte de breking van het licht in spectrale kleuren en legde hiermee de basis van het kleurenonderzoek.
  Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) schreef in 1810 een verhandeling over de kleurenleer: Zur Farbenlehre.

  Tegenwoordig zijn de wetenschappers het erover eens dat kleuren zichtbaar licht zijn.
  Wij reageren met onze ogen, met onze hersenen en met heel ons lichaam op kleuren.
  De mens neemt kleuren voor 80% via de ogen op en de rest via de huid en voeding.
  Intuïtief weten we vaak wel hoe bepaalde kleuren op ons inwerken en kiezen we onze kleding min of meer bewust op kleur uit.
  Bij het gebruik van verschillende kleurenbrillen kan men ontdekken hoe de stemming onmiddellijk verandert zodra men een andere kleur bril opzet.
  Oranje en rood werken bijvoorbeeld stimulerend, blauw en groen rustgevend.

  Er zijn veel voorbeelden van al bekende behandelingen met licht en kleur.
  In noordelijke landen worden mensen die een depressie hebben ten gevolge van het daar gedurende de wintermaanden optredende tekort aan licht behandeld met lichtbaden om de productie van melatonine in de epifyse te verhogen.
  Pasgeboren kinderen die geelzucht hebben worden vaak een paar uur met ultraviolet licht bestraald, waardoor de schadelijke stoffen in het bloed worden afgebroken.

  Licht bestaat uit fotonen, gewichtloze deeltjes die zich met een snelheid van ca. 300.000 km per seconde voortbewegen en elke kleur heeft een eigen frequentie.
  Peter Mandel stelt dat als punten op de huid met een bepaalde kleur, dus een bepaalde frequentie, worden behandeld, die informatie doorgeven aan de endocriene coördinatieorganen in de hersenen. Die sturen dan op hun buurt weer informatie naar de delen van het lichaam die niet in harmonie zijn en helpen zo de storing op te heffen.
  De biofysicus Prof. Dr. F.-A. Popp bewees dat elke levende cel een minuscule hoeveelheid licht uitstraalt, hij noemde deze lichtdeeltjes biofotonen.
  Deze lichtsignalen van de 50 miljard cellen die ons lichaam telt vormen samen een complex intercellulair communicatiesysteem, dat alle biologische processen in het lichaam regelt.
  Dit maakt kleurenpunctuur tot een therapievorm waarbij het lichaam weer leert met zichzelf te communiceren.
  Kleurenpunctuur is geen symptomatische therapie, het probeert niet de hoofdpijn of de huiduitslag weg te krijgen, maar zorgt ervoor dat de blokkades in de informatiestroom binnen het lichaam worden opgeruimd, waardoor de oorzaak van de pijn wordt opgeheven.

  Kleurenpuntuur voor kinderen

  Kleurenpunctuur is heel geschikt voor kinderen omdat de therapie geheel pijnlose verloopt. Bijvoorbeeld heb ik  hele goede resultaten behaald bij het behandelen van ADHD. De resultaten liggen vooral in het vergroten van het concentratievermogen, toename van coordinatie, beter slapen, en zijn zeer persoonlijk. Ook zijn er goede resultaten bij allergien en eczeem, bij ooronsteking, amandelontsteking en verkoudheid. Kleurenpunctuur kan verder ingezet worden voor alle indicaties zoals onder behandelindicaties uitgelicht.

  Energetisch Lichtwerk

  Door een behandeling in energetisch lichtwerk verbinden we onszelf weer met onze kern van licht, liefde en kracht. Je verbindt je met je hogere zelf en leert bewust en liefdevol vanuit dit bewustzijn te denken voelen, handelen en te leven. Je kunt op verschillende manieren kennismaken met deze manier van werken: door een licht – meditatie, en behandeling met kosmische lichtenergie, of een herverbinding met je totale zelf.

  Behandelingsdicaties

  Mogelijke behandelindicaties zijn o.a.:

  • Pijn(klachten) van spieren, pezen (RSI), zenuwen en gewrichten, hoofdpijn en migraine.
  • Vermoeidheidsklachten, stress, slaapstoornissen
  • Oor-, oog-,  neus-,  mond- en keelklachten
  • Klachten aan luchtwegen, hart- en bloedvaten
  • Borst-, buik-, maag, en darmklachten
  • (Pre)menstruele klachten, overgangsklachten, infertiliteitsklachten, zwangerschapsklachten en klachten aan urinewegen
  • Huidklachten, allergieën en immuniteitsklachten
  • Verslavingen: alcohol- , rook-,  en eetverslavingen
  • Kinderziekten: bedplassen, buikpijn, oorpijn, darmklachten en klachten aan de luchtwegen
  • Emotionele verstoringen
  • ADHD
  • Long Covid klachten

  Behandelingen in natuurgeneeswijze op individuele aanvraag!

   

   Kosten en Praktische zaken

  Tariefomschrijving voor natuurgeneeskundig consult

   
  Prijsindicatie per cunsult: 120 Euro

  Gedeeltelijk vergoeding via de zorgverzekeraar  mogelijk via alternatieve geneeswijze, aangesloten bij de VBAG en RBCZ

  Even stilstaan bij klacht- en tuchtrecht


  Je hebt een klacht. Wat nu? 

  Als VBAG-zorgverleners zijn we aangesloten bij een geschillencommissie. We doen er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als je de kwestie eerst met ons bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het ons dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met elkaar jouw onvrede of klacht op.

   

  Als we er samen niet uitkomen

  Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met ons, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. UP Coaching heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

   

  Heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir.

  E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538.

   

  Geschillencommissie: bindende uitspraak

  Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als voor UP Coaching. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

   

  Kosten

  Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

   

  Waarover kun je een klacht indienen?

  Je kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die je van ons krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van UP Coaching, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

   

  Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)  

  Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ. Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG  Roosendaal, telefoonnummer 0165 - 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.  

  Je kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de VBAG.  Het secretariaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer 040 283 8988. Je kunt ook een e-mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

  Meer informatie vind je op https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

   

   

  Martina Schneider

  Inspiratie & empowerment

  Mijn passie ligt erin om mensen en organisaties te laten bloeien en groeien, verbindingen maken tussen personen en netwerken, zodat er nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.

  Ik geloof dat (hoog)gevoeligheid een kracht is die wij als mensheid in de toekomst veel meer als “normaal” talent zullen inzetten en hiermee deze wereld een nog mooiere plek gaan maken. Een sensitief en intelligent mens kan een uitstekende leider zijn en meerwaarde leveren voor de mensen om hem heen.

   

  Mijn visie is dat iedereen unieke talenten heeft en dat er onbegrensde mogelijkheden zijn.

  Alles is energie

  Ik leer mensen om meer uit zichzelf te halen, door hun gedachten, emoties en hun sensitiviteit gewoon als kracht te kunnen gebruiken. Als je meer jezelf kan zijn, transparant durft te zijn, ben je gelukkiger in het leven. Je bent veel authentieker en kan als echt mens door het leven gaan, zonder jezelf te verbergen. Met allerlei ideeën, gedachten, obstakels die het leven zo avontuurlijk maken. Ik wens dat mensen meer zichzelf durven zijn, en hun kracht inzetten, een voor een, om samen deze wereld nog mooier te maken. Samen zijn we sterk. 1+1 =3 Synergie!

  Leven vanuit mijn hart speelt al jaren een grote rol. In 1995 moest ik naar mijn hart luisteren om bitterheid en verharding van mijn ziel tegen te gaan, door een gebroken hart. Ik had mijn geboorteland en familie verlaten en het avontuur opgezocht. Ik was in een ander land alleen gaan wonen, in eerste instantie om te overleven en uiteindelijk om zelf een echt leven op te bouwen. Toen was het nog niet de bedoeling om helemaal weg te gaan en te emigreren, maar dat is wel wat er gebeurd is. Mijn hart zei toen duidelijk: ”Als je nu niet gaat, ga je nooit meer”. Want blijven was hetzelfde geweest als van binnen dood gaan. Gelukkig heb ik naar mijn hart geluisterd en heb ik gekozen voor het leven.  Ook was de weg niet altijd even makkelijk, verre van dat. En toch is het tot nu toe allemaal  de moeite en inspanning waard geweest. Ik citeer:

  “Life is too short to wake up in the morning with regrets, so love the people who treat you right, forget about the ones who don’t and believe that everything happens for a reason. If you get a chance, take it. If it changes your life, let it. Nobody said that it would be easy, they just promised it would be worth it.”

  Harvey MacKay

  Omdat ik 20 jaar geleden naar mijn hart heb geluisterd en mijn hart getraind heb door het te (laten) breken, en opnieuw weer te helen en te openen, heb ik elke dag opnieuw de kans om van het leven te genieten en mijn dromen te blijven volgen.

  Het leven is een reis en die reis, die maak ik. Doe jij dat ook?

  Ook nu wil ik blijven leven vanuit mijn hart, en wil ik blijven geven wat ik heb. Want pas door te geven, krijgt het leven waarde en stroomt het.

  Door mijn kennis en (levens)ervaring met zoveel mogelijk mensen te delen en vanuit mijn hart te blijven leven en geven, wil ik meer sensitiviteit in de zakenwereld laten zien en bewustzijn brengen, mensen inspireren en empoweren. Dit doe ik niet alleen door coaching en training, maar ook door het organiseren van congressen, netwerk events, en andere bijeenkomsten die mijn doel en missie gaan dienen. In 2017, 2018 en 2019 heb ik in co creatie het HSP Congres in Nederland georganiseerd.

  Naast loopbaancoaching ben ik als ervaringsdeskundige gespecialiseerd in het begeleiden van (hoog)begaafde, hoog-gevoelige(sensitieve)/intuïtieve ondernemers en professionals ( soms met kenmerken van ADHD en/of Autisme, HSS/HSP ).
  Ik zet al mijn gevolgde therapieën en opleidingen, en geleerde methodieken in een soort “fusion” in voor mijn klanten. Om hen onbewust of bewust verder te helpen. 

  Het gaat vaak over mindset, hartcoherentie en de wet van aantrekking. Dat is mijn grote passie. Ik vind het leuk om hierbij de uitspraak aan te halen: ‘You cannot fake vibration to the universe’ – Abraham Hicks.

  Je kunt je voordoen alsof je vrolijk bent, maar als je jouw vibratie (je elektromagnetisch veld) niet goed hebt afgestemd (op de juiste frequentie van je gewenste doel), moet je eraan werken om jouw frequentie te verhogen of te laten aansluiten om dingen voor elkaar te krijgen en aan te trekken.
  Ik heb genoeg voorbeelden en ervaringen van hoe het wel kan werken. Ook blijft het elke dag opnieuw een uitdaging om bewust te zijn van je eigen emoties en gedachtes, zodat je bewust de creator van je eigen leven kan zijn.

  Binnen mijn eigen praktijk UP Coaching werk ik als inspirator, verbinder, coach, en trainer.

  Persoonlijke Ontwikkeling:

  Naast mijn werk ben ik steeds blijven studeren. Zo heb ik een groot aantal cursussen en korte opleidingen gevolgd, die het mens-zijn verschillend benaderen. Door deze veelheid aan perspectieven op de mens, de (psychologische) inzichten die ik daardoor heb gekregen, mijn eigen levenservaring en mijn eigen intuïtie ben ik in staat om mijn klanten goed aan te voelen en te zien welk pad we kunnen uitstippelen om het gewenste doel te bereiken.

  Van oorsprong kom ik uit Duitsland (geboren in München) en ik woon sinds 1995 in Nederland. Ik begon mijn carrière binnen de toeristische sector. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met het communiceren met uiteenlopende mensen en veel verschillende culturen. Goed met mensen om kunnen gaan, kunnen enthousiasmeren horen bij mijn natuurlijke kwaliteiten. Ik leerde een aantal talen vloeiend spreken: Engels, Spaans en Nederlands. Al deze ingrediënten komen mij nu in mijn eigen praktijk als coach en trainer goed van pas! Ik houd praktijk in Amsterdam.

  Na een leuke carrière in de toeristische sector heb ik in 2000 een carriere switch naar de sector van arbeidsbemiddeling gemaakt. In deze functie kon ik mensen uiteindelijk echt verder helpen in hun leven. Met name op het gebied van loopbaanbegeleiding, Mindset, sollicitatie en presentatie processen en  in het kader van zingeving heb ik veel mensen begeleid. Als arbeidsbemiddelaar en reïntegratie-consulent heb ik verdere expertise opgedaan in het begeleiden van mensen, het netwerken en het acquireren van banen. Velen van mijn klanten heb ik goed kunnen helpen bij het ontdekken van hun eigen talenten en het vinden van een passende en inspirerende werkomgeving of het opzetten van een eigen bedrijf. Dit werk heb ik sinds 2007  in de geestelijke gezondheidszorg  voortgezet als trajectbegeleider en coach. Sinds 2016 werk ik naast mijn eigen bedrijf ook voor het WSP, het werkgeverservicepunt Groot Amsterdam, een samenwerking tussen UWV en Gemeente Amsterdam. Hier ben ik werkzaam als adviseur werkgeversdiensten en maak ik veel mensen blij met een leuke baan bij een werkgever met een hart. Inmiddels heb ik meerdere honderd mensen kunnen helpen om gelukkiger in het leven te staan.

  Opleidingen:

  • Usui Reiki Master 1997 – 2000
  • Acteeropleiding( Toneelschool De Trap) 2000/2001
  • HBO Medische Basis (School voor Homeopathie) 2003
  • Post HBO Kleurenpunctuur (Instituut Kleurenpunctuur) 2004
  • HBO Propedause Toegepaste Psychologie 2009
  • EMDR (BIVT) 2010
  • Trainer Familieopstelling  (Hypnos) 2011
  • Post HBO IPS Individual Placement Support  (Phrenos )2011
  • EVC SPH EVC Centrum Vigor 2015
  • Open Circles Academy  Marketing & Sales, Entrepeneurship, Awareness 2013 – 2016
  • Heartmath Coachopleiding 2019
  • Heartmath Traineropleiding 2020

  Cursussen die ik volgde zijn ondermeer:

  •  “Ontdek je intuitie” 1998
  •  “Aura Reading en Healing  2004 ( Mukanday)
  • “Full Sensory Perception”2005 (Mukanday)
  • “Pleiadisch Lichtwerk”, 2006 ( Mukanday)
  •  Inca Mystiek, Inca pad 1,2,3 2005/2006 ( Juan Nunez del        Prado)
  •  IRB” Individuele vraag-gerichte rehabilitatie methode  2007 (Arkin)
  •  EFT 2010 (BIVT)
  • Herstelvisie (Arkin)
  • Motiverende gespreksvoering 2010 – heden
  • Sociaal Panorama” 2011 (Hypnos)
  • Eigen Kracht Conferentie 2011
  • IDDT Dubbele diagnose ( Arkin)
  • Mannen/vrouwen/puber hersenen 2011/2012
  • Herverbinding met je Totale Zelf  2012 (Orin)
  • Empowerment 2013
  • Oplossingsgericht coachen 2013
  • Hoogbegaafd en ADHD ( Novilo talentbegeleiding) 2013
  • Adviseur werkgeversdiensten 2018
  • Open Circles Academy  entrepreneurship (diverse cursussen) 2000 – heden 
  • The One Experience 2000
  • Social Media 2013
  • Financial Freedom 2013
  • Breakthrough to  Succes 2014
  • Crowdsourcing 2014
  • Crowdfunding 2014
  • Excellent Health 2015
  • Master Presenter 2015
  • High Performance 2015
  • Profit Marketing 2015
  • Breakthrough to Succes 2015
  • Master of Influence 2016
  • Leef Lekker 2016
  • The Ultimate Business Machine 2016
  • Dr. Joe Dispenza Studie
  • Progressive Workshop Dr. Joe Dispenza Amsterdam 2016
  • Dr. Joe Dispenza Advanced Workshop Verona “Remember Your Future” 2017
  • Dr. Joe Dispenza Progressive Workshop Amsterdam 2017
  • Dr. Joe Dispenza Advanced Workshop Bonn 2017
  • Dr. Joe Dispenza Progressive Workshop Barcelona 2017
  • Dr. Joe Dispenza Week Long Advanced Workshop Bonn 2019
  • Tony Robbins:
  • UPW 2017  Tony Robins London
  • Crewing UPW London 2019 
  • Heartmath
  • Heartmath Coach Opleiding 2019
  • Heartmath Trainer opleiding 2020

  Extra informatie: in 2008 ben ik moeder van een prachtige zoon geworden.

  Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.