HeartMath® Workshop

‘Vergroot je veerkracht, verminder je stress!’

Ontdek hoe je met HeartMath een duurzame balans kan creëren tussen werk-privé en de hart-breinverbinding. Neem controle over je welzijn!

HeartMath?

HeartMath is een krachtige wetenschappelijke en ‘evidence-based’ methode die een oplossing biedt om met eenvoudige technieken met spannende en stressvolle situaties om te gaan. Je verbetert zo jouw prestaties, vergroot je levensplezier, verdiept jouw bewustwording en draagt bij aan jouw persoonlijke groei.

HeartMath is ontwikkeld door cardiologen en neurologen van het HeartMath Instituut op basis van inmiddels 20 jaar wetenschappelijk onderzoek. Het wordt wereldwijd toegepast door miljoenen professionals in organisaties, topsporters, muzikanten, piloten, astronauten etc.

Een bijzonder resultaat van het onderzoek aan het HeartMath Institute, is dat je hart blijkbaar een eigen intelligentie heeft. Deze levert meetbare voordelen op voor ons eigen welzijn en dat van anderen. 

HeartMath methode

De kracht van HeartMath ligt in eenvoud. De focus op prestatievermogen onderscheidt deze methode duidelijk van andere in zijn effectiviteit. De kennis en techniek van HeartMath zijn praktisch en direct toepasbaar. 

HeartMath leert je jouw emoties te beïnvloeden door ademhalingsoefening, visualisatie en focus op het hart. Zo blijf je in stressvolle situaties je emoties de baas en leer je sneller te herstellen van dit soort momenten door coherentie te beoefenen. Dit betekent dat je ondanks angst en stress in balans kan zijn. Onder druk blijf je rustig ademhalen, kun je beter nadenken en overwogen besluiten nemen. Je hart en brein blijven in verbinding waardoor je niet in de overlevingsstand schiet van vechten of vluchten. Dit is mogelijk omdat je HeartMath op elk moment thuis of op het werk kan toepassen. 

Hoe deze vaardigheid je prestatievermogen beïnvloedt? Bedenk nu zelf, je stressniveau beïnvloed je vermogen om je te concentreren. Dus hoe lager je stressniveau, hoe productiever je bent. Jouw energieniveau bepaalt de hoeveelheid werk dat je vandaag gedaan kunt krijgen en daar krijg je met HeartMath grip op. 

Stress en energie zijn de fysiologische parameters die je leert bedienen. Deadlines, onzekerheid en andere mensen kunnen stress veroorzaken. Dat kan leiden tot uiteenlopende klachten die je leven sterk kunnen aantasten. Met HeartMath leer je jouw (lichaams) bewustzijn te vergroten, waardoor je meer invloed kan uitoefenen op jouw energiehuishouding, je gedrag en prestatie vermogen.

De voordelen en resultaten van HeartMath

De gepubliceerde research laat o.a. de volgende effecten zien bij het regelmatig gebruik van HeartMath methode:

Optimalisatie van het prestatieniveau

Toename van het vermogen om onder hoge druk kalm, alert en effectief te zijn

In volle kracht komen te staan

Verbeterde gezondheid

Afname van stress en werkdruk

Toename van doelgerichtheid

Verbetering van leerprestaties

Verbetering van balans in werk- en privéleven

Beter in je vel komen te zitten

Hart en reacties

Jouw hart speelt een cruciale rol voor je gezondheid en in je doen en laten. Onderzoek toont aan dat je hart eerder reageert op gebeurtenissen dan je gedachten, jouw gevoelens lijken krachtiger. Door toepassing van HeartMath herken je in een vroeg stadium welke triggers stress veroorzaken. Met gestuurde controle kan je jouw reacties hierop aanpassen en je leert beter te anticiperen op de situaties. Het resultaat zal zichtbaar zijn, van effectiever persoonlijk kunnen functioneren tot verbeterde teamprestaties. Gevoed door je hart, bewust beheert en zichtbaar in je resultaten. 

Bio-feedback op jouw ervaringen

Het reguleren van emoties, gedachten en hartslag is realtime meetbaar door gebruik van emWave biofeedback apparatuur. In de workshops oefenen we met HeartMath technieken terwijl we aangesloten zijn op de bio feedbackapparatuur om de reactie van je gestel te meten op het doen en laten van je bewuste acties en reacties. Zo zal je zien dat je hartslag een graadmeter is als je hart door emoties beïnvloed wordt. Meten in een emotionele ervaring geeft veel duidelijkheid. De HeartMath oefening toont direct de fysieke veranderingen op het scherm. Het doel van de oefeningen is dat je door zelfregulatie elke stress of overweldiging kan voorkomen. Daarbij leer je dat je sturing kan geven aan je emoties met én zonder biofeedback apparatuur.

 

HRV en Hartcoherentie

Het werkt zo. Je hart registreert emoties eerder dan je brein. Afhankelijk van onze emotionele reacties op gebeurtenissen varieert ons hartritme. De tijdsintervallen tussen hartslagen wisselen constant, dit wordt Hart Ritme Variabiliteit genoemd (HRV). Hoe groter de variatie, hoe gezonder en flexibeler is je lichaam. In de workshop richten we ons op het bereiken van een basis hartcoherentie en zelfregulatie van stress en emoties. Je zal ontdekken dat de mate van hartcoherentie wordt mede bepaald door de samenhang van de hart-breinverbinding. Meer grip op emotionele reacties en minder stress door zelfregulatie geeft energie, verhoogt de veerkracht en onze vitaliteit.

 

Workshop

HeartMath past ook goed in een programma voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en in het programma van een HR Inspiratiedag of een teambuildingdag.

Productaanbod

Introductie Workshop Heartmath:

Veergroot je veerkracht, verminder je stress (2,5 uur)

In de workshop van 2, 5 uur maak je kennis met HeartMath en de basistechnieken om hartcoherentie te bereiken. Je krijgt meer inzicht in de theorie van hartcoherentie en hoe je stress en emoties kunt reguleren. Door gebruik van bio-feedback apparatuur kunnen we direct de zichtbare effecten meten. Je ziet hoe emoties je hartcoherentie beïnvloeden en je leert hoe je daar zelfsturing aan kunt geven. Wat je geleerd hebt kun je direct toepassen. Je weet dan de simpele Heartmath technieken op elk moment toe te passen in verschillende stressvolle en uitdagende situaties.

Programma:

 • Kennsimaking 
 • Introductie Heartmath
 • Kenmerken van Stress
 • Basistechniek Heartfocus Breathing
 • Kennismaking met een aantal andere Heartmath Technieken

Heartmath Workshop:

Vergroot je veerkracht, verminder je stress (2 dagdelen / 1 dag)

In deze workshop wordt het introductieprogramma aangeboden met een verdere verdieping in de theorie en praktisch toepassen. Je doet je basiskennis op over het effect van stress en veerkracht op je fysiologie. Denk aan effecten op je hartritme, ademhaling, denkvermogen en meer. 

Je leert het verschil tussen hartfrequentie (HF), hartritmevariabiliteit (HRV) en hartcoherentie (HC). Je ontdekt hoe HeartMath technieken bijdragen aan lichaamsbewustzijn en het verminderen van stress door zelfregulatie van emoties.

Programma:

 • Introductie HeartMath
 • Kenmerken van Stress
 • Fysiologie van Stress
 • Energielandschap
 • Stressoren en inspiratoren
 • Basistechniek Heartfocus Breathing
 • Kennismaking met 3 andere HeartMath Technieken

Follow UP Workshop Heartmath
(1 dag/2 dagdelen=7 uur)

In deze Follow UP workshop krijg je inzicht in de theorie van Hartcoherentie en met audiovisueel materiaal worden de toepassingen en effecten zichtbaar. Met de emWave® apparatuur of de Inner Balance wordt gedemonstreerd hoe emoties je hartcoherentie beïnvloeden en hoe je daar zelf sturing aan kunt geven. Je maakt kennis met de basistechnieken om hartcoherentie te bereiken en wat je geleerd hebt kun je direct toepassen. Je krijgt meer inzicht in je lichaamssignalen en leert simpele HeartMath technieken om regulerend te kunnen werken. Je stelt daarbij ook persoonlijke doelen en maakt een plan van aanpak.

Programma:

 • Recap basisworkshop 
 • Korte samenvatting HeartMath methodiek
 • Coherente Communicatie
 • HeartMath techniek als voorbereiding
 • Persoonlijke doelstelling
 • Plan van aanpak

Volledige HeartMath Training 

Verminder je stress, vergroot je veerkracht (4 dagdelen = 12 uren)

Het HeartMath Programma is toegespitst op de eisen van deze tijd. Het is eenvoudig te leren, kost weinig tijd, is effectief en gebruikt moderne technologie ter ondersteuning. HeartMath is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en inzichten over hoe hart en hersenen samenwerken en hoe mensen hier invloed op kunnen uitoefenen om zich ontspannen en vitaal te voelen in alle omstandigheden. In het totaalprogramma komen deze onderdelen aan bod en gaan we snel aan de slag met oefeningen en HeartMath technieken.

Aanpak:

 • Persoonlijke doelen stellen als uitgangspunt voor de training
 • Integratie van de technieken in het dagelijks leven van de deelnemer
 • Bewustwording van stresspatronen
 • Leren regulerend te werken
 • Trainen van hartcoherentie met behulp van de Inner Balance Trainer of de emWave2
 • Coherente communicatie en toepassing daarvan.

Programma:

 • Kennismaking 
 • Introductie HeartMath
 • Kenmerken van Stress
 • Fysiologie van Stress
 • Energielandschap
 • HeartMath Techieken
 • Coherente Communicatie
 • Persoonlijke doelstelling
 • Plan van aanpak